Teste Scolare

Termeni si conditii

Termenii și condițiile Concursului Internațional Discovery

www.discovery.evaluareinteractiva.ro -
concursuri şcolare pentru elevi :

1.    Prevederi generale
Termenii și condițiile se aplică la înscrierea online pe site-ul www.discovery.evaluareInteractiva.ro și specifică drepturile și obligațiile prestatorului și ale beneficiarului (clientul, consumatorul). Relația dintre părți este guvernată de Legea Română cu privire la protecția consumatorului  (Legea 363/2007), legea comerțului electronic (Legea 365/2002),  Ordonanţa de urgenţă privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea 677/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (OUG nr. 34/2014) .
 
2.      Definiții
Contract - contractul de achiziționare sau alt contract guvernat de legea aplicabilă, în care părțile sunt, consumatorul pe de o parte și prestatorul pe cealaltă parte.
Prestatorul - o persoană, care în concordanță cu termenii și condițiile contractuale încheie acte de comerț sau alte acte de natură comercială. Este o persoană fizică sau juridică care, direct sau prin intermediul altor persoane fizice sau juridice, livrează bunuri și/sau servicii către consumator.
Consumator (cumpărător) - o persoană, care în concordanță cu termenii și condițiile contractuale încheie acte care nu sunt de natură comercială. Este o persoană fizică sau juridică care cumpără bunuri sau servicii, în alte scopuri decât comerciale.
Finalizarea contractului de achiziție - Comanda facută de cumpărător este un act cu efecte juridice, cu condiția confirmării și acceptării comenzii de către vânzător. Din momentul acceptării comenzii de către vânzător între părți este încheiat un contract cu efecte juridice și cu drepturi și obligații în sarcina ambelor părți, așa cum sunt definite ele în contract sau în condițiile generale de afaceri, care sunt parte integrată din acest contract.
Termeni și condiții - înțelegerea contractuală dintre vânzător și cumpărător în conformitate cu termenii și condițiile arătate în aceasta secțiune. Cumpărătorul acceptă termenii în care este încheiat contractul la momentul transmiterii comenzii, comandă care generează efecte juridice de la momentul finalizării contractului de achiziție. Cumparatorul se obligă să ia la cunoștință prezentele condiții, condiții pe care se consideră că le-a acceptat din momentul transmiterii comenzii către vânzător. Renunțarea la contract se poate face în conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanță.
 
3.   Înscrierea
www.Discovery.EvaluareInteractiva.ro vă pune la dispoziție posibilitatea de a înscrie minori, in vederea participării la concursurile cu premii organizate. 
După finalizarea înscrierii, in termen de 24 de ore de la confirmarea plății, un coleg va activa concursul pentru elevii înscriși. Nu efectuați aceeași înscriere de mai multe ori la rând. 
 
4.  Concursurile
Platforma găzduiește concursurile școlare din proiectele proprii. Participarea la concursuri este opţională şi se supune regulamentului de participare. Fiecare concurs are propriul regulament și acesta este disponibil în biroul virtual.
După încheierea etapei de concurs, după caz, pentru elevii câştigători, se vor genera automat diplome, medalii, trofee virtuale.
Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul de participare, acest lucru făcându-se doar la cererea cadrelor didactice implicate în proiect sau dacă activitatea de pe platformă din perioada anterioară concursului (în perioada antrenamentelor) impune acest lucru.
Regulile de desfăşurare a concursurilor vor fi afişate şi în pagina anterioară logării în concurs; accesarea butonului "START CONCURS" presupune faptul că elevul şi/sau îndrumatorul său au luat la cunoştinţă regulile de participare din acel moment.
Fiecare concurs desfășurat pe platformă are propriul spațiu (domeniu) virtual. Pentru înscriere, susținerea testelor, descărcarea rezultatelor, generarea diplomelor și documentelor, fiecare spațiu folosește algoritm diferit, așa încât pentru fiecare concurs în parte utilizați domeniul alocat, folosind aceleași date de logare pe toate.
Domeniile platformei:
- Evaluareinteractiva.ro (concurs de cultură generală gratuit);
- Discovery.evaluareinteractiva.ro (Concursul Internațional Discovery)
- Supersmarty.evaluareinteractiva.ro ( Concursul in limba engleză Supersmarty)
 
 
5.   Confidențialitatea datelor
www.Discovery.EvaluareInteractiva.ro utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informațiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidentiale.
Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date continând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Prestatorul  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Sunteți obligat să furnizați datele din formularul de înscriere, acestea fiind necesare ulterior în vederea facturării. Refuzul dvs. determină neonorarea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveti dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe adresa office@discovery-educational.com. De asemenea, aveți posibilitatea să vă dezabonați de la e-mail-urile primite de la discovery.evaluareinteractiva.ro, prin simpla apăsare a butonului “unsubscribe” de la sfârșitul e-mail-ului.
 
6.    Litigii
Orice litigiu apărut între Clienți și Furnizor va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din România.
 
7.    Fraudă
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.discovery.evaluareinteractiva.ro, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul  va fi considerat o tentativă de fraudare  și va conduce la  cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
 
8.  Copyright
Conținutul acestui site, www.discovery.evaluareinteractiva.ro, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date inclusiv alte tipuri de conținut, precum și modelele care poartă simbolul "©", sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind protecția dreptului de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul Prestatorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare. Conținutul paginilor acestui website nu va fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului, cu excepția stocării pe computerul personal al utilizatorului și a tipăririi de extrase din paginile acestui site exclusiv pentru uzul personal.
Unele imagini de pe website pot avea caracter informativ
Sesizările cu privire la incălcarea drepturilor de autor pot fi trimise la adresa de e-mail: office@discovery-educational.com
 
9.   Dispoziții finale
Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.discovery.evaluareinteractiva.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabila în termen de 15 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.  Pentru  o conciliere internă gratuită, sesizarea va fi trimisa prin e-mail la adresa office@discovery-educational.com
În cazul în care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu articolele documentului Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului Discovery.EvaluareInteractiva.ro, clientul iși asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.
 
Acest document de acord între părți a fost scris în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
În momentul achiziționarii unui pachet on line, Clientul declară că a luat cunoștință și este intru totul de acord cu cele menționate mai sus.
 
Acest site este proprietatea SC SMART RABBIT INTERACTIVE SRL
 
 
 

Contact rapid

Informaţii despre Concursul Internațional Discovery

Adresa poștala

Complex Plaza Residence, Bl C1, Sc1, Ap 122, Sector 6, București